Graffiti i Sverige

Är graffiti och gatukonst accepterat i Sverige?

Gatukonst kan antingen ses som en brottslig handling eller konstform i stadsmiljön där alla vistas. I vårt samhälle finns det olika sätt att se på olika frågor, varav graffitin och gatukonsten länge varit i en fråga som skapat konflikter om det anses som en konstform eller som illegala målningar i det offentliga rummet.

Du har säkert läst artiklar där höga böter, fängelsestraff och provocerande målningar varit i fokus. Anledningen till att debatten kring graffiti och gatukonst har varit så stor har varit beroende på att stora delar av befolkningen har uppfattat klottret som skadegörelse, där det bland annat synts till på spårvagnar och hustak.

Bakgrunden till dessa konstformer

Det var på tidigt 1970 tal i USA bland känslosamma ungdomar som graffitin väcktes till liv. Dock fanns konstformen som innebär att uttrycka känslor och åsikter på väggar samt murar betydligt mycket tidigare än så. Graffitin utvecklades och ser i princip likadan ut idag som för dryga 45 år sedan.

Detsamma gäller gatukonsten, det har alltid varit en del i det offentliga rummet men fick benämningen “gatukonst” på sent 1980-tal. Konstnärer började smycka gator och torg med budskap och känslor i form av målningar, affischer och klistermärken. Det är än idag ett sätt för konstnärer att se hela staden som deras ateljé.

Vad ör graffiti och gatukonst?

Graffiti, eller spraykonst som det ibland kallas, är en konstform utvecklad för att kunna uttrycka en känsla eller en åsikt på offentliga platser. Det är vanligen en text eller en målning det handlar om. Dessa känns igen både som enfärgade och mångfärgade i stora mönster och former på platser som väggar och tunnelbanor.

Gatukonsten är en vidareutveckling av graffitin. Gatukonsten handlar nämligen snarare om personliga åsikter samt att omvandla hårda stadsmiljöer till ett personligt utrymme, genom känslosamma målningar med hjälp av färg och form. Andra sätt att uttrycka gatukonst är genom affischer, klistermärken eller schabloner där olika syften och budskap är i fokus.

Social acceptans

Att graffiti och gatukonst är accepterat i Sverige är ett faktum, iallafall om man jämför med hur det såg ut då den kom introducerades på 1970-talet. Vi har så småningom börjat förstå att alla konstformer precis som konstnärer skiljer sig ifrån varandra, oavsett vilken canvas de föredrar att arbeta på.

Den sociala acceptansen ökar mycket mer i förhållande till den politiska, mycket på grund av de svenska lagar vi har. Vi människor hittar hela tiden nya sätt att uttrycka åsikter och känslor på, något som anses positivt trots att fördomar kring graffitin finns kvar, som uttrycks i dryga böter och glåpord.

Politisk acceptans

Däremot är det svårare att se en ökad acceptans rent politiskt då Sveriges lagar, som tidigare nämnts, har ett stort inflytande. Man anser att skadegörelse på offentliga platser har dåligt inflytande, främst på den yngre generationen. Vad man väljer att spraya har en stor betydelse för om det tolkas som konst eller klotter.

Kommer framtiden innebära en ökad acceptans?

Runtom i landet har man blivit allt mer positiv till gatukonst. Det finns redan idag ställen där både gatukonst och graffiti är legaliserat. Tanken bakom detta är att samhället ska kunna förena kultur, olikheter och natur genom graffitin och gatukonsten. Förhoppningsvis skall detta leda till ökad acceptans för ett friare samhälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *