Graffiti i Sverige

Carolina Falkholt

Hur allt startade

Carolina Alexandra Falkholt föddes år 1977 och växte upp i den lilla orten Dals Ed i Dalsland som dotter till Christer och Carin, vilka båda arbetar inom restaurangbranschen. Carolina lämnade Dalsland redan som tonåring för att flytta upp till Stockholm och studera på Kristofferskolan med Waldorfinriktad undervisning. Det var under denna period som hon började använda pseudonymen Blue som hon numera kallar sig i sitt konstnärskap. Efter gymnasietiden i Stockholm flyttade Carolina till USA och New York i mitten av 1990-talet. Där utvecklades hon ännu mer och blev som enda svensk medlem i graffitikollektivet The Fantastic Partners och Hardcore Chicks.

Utmanar machokulturen och in i folkhemmet

Carolina stannade i New York i fyra år och under den tiden var hon medlem i ett flertal kända graffitigrupper, bland annat The Fantastic Partners och Hardcore Chicks. Hon och andra kvinnliga graffitikonstnärer har fått kämpa för att skapa sig en karriär inom den många gånger machodominerade graffitivärlden. Genom ett hårt arbete har hon fått erkännande hos en bredare publik och hennes konst tog steget rakt in i det svenska folkhemmet tack vare samarbetet med Ikea som inleddes år 2015. Utgångspunkten var som alltid feminism och tavlorna som skapades för Ikea var målade i graffiti med bland annat snippmotiv.

Flytten till Göteborg

Efter sina år i New York bosatte sig Carolina Falkholt i Göteborg och där har hon fortsatt verka och ha sin bas. Hennes främsta arbetssätt är sprejmålning och teckning, men hon jobbar även med att skapa collage, installationer, performance samt med film och foto. Hon arbetar ofta och gärna tillsammans med andra konstnärer både målare, musiker och filmskapare samt med allmänheten och organisationer. I New York jobbade hon exempelvis tillsammans med graffitimålarna Lady Pink och Sento samt skapade målningar på uppdrag av skivbolaget Rawkus. På hemmaplan har hon tillsammans med omkring 30 andra graffitimålare realiserat projektet Graffiti Mariestad.

Graffiti Mariestad år 2010

Det stora projektet Graffiti Mariestad byggdes upp år 2010 runt den numera rivna silon i Mariestads hamn. Den drivande kraften bakom projektet var Carolina. Innan rivningen målades fasaden av ett flertal graffitikonstnärer samtidigt som det anordnades flera olika aktiviteter runt omkring silon. Projektet resulterade i världens största graffitimålning samt en möjlighet för lokala ungdomar att få prova på denna konstform och ha en plats för att uttrycka sitt konstnärskap. Staden uppskattade projektet så pass mycket att Carolina fick som uppdrag att skapa en staty av den rivna silon. Statyn T.E.S.T. invigdes år 2011 och finns nu att beskåda vid en infart till Mariestad.

Begreppet grafitta

Carolina som har slagit sig fram i en mansdominerad genre där enligt henne själv, en rådande machokultur florerar har alltid gått sin egen väg och stått upp för feminismen. Något som blivit något av hennes signum är konstverk föreställande kvinnliga könsorgan och i och med detta myntade hon begreppet “grafitta”. Hennes val av motiv har ofta väckt stora känslor både positiva och negativa. Själv menar hon att det är målet, att väcka ett samtal kring konst och samhället. Hon rör sig numera mellan flera konstformer och liksom graffitin utvecklas hon hela tiden i sitt konstnärskap och är inte rädd för att prova på nya uttryck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *