Graffiti i Sverige

Myter och sanning om klotter

Vad finns det för myter om klotter?

Klotter, fulare benämning för graffiti, är både på gott och ont i dagens samhälle. Det finns en så kallad graffiti-kultur som innefattar fantastiska målningar och inte minst en hobby många lägger ner kraft och energi i. Det finns även många som har svårt för graffiti dels för att det inte gillar själva målningarna i samhällets miljö men även att de tycker att graffiti är nära kopplat till kriminalitet. Skillnaden mellan graffiti och klotter är oftast hur bra de är skapta. Klotter är benämningen på det som många ogillar, det vill säga tags och liknande som bara är där för att visa namnet och oftast inte så välgjorda. Graffiti däremot är ett typ av konstverk som skaparen i fråga har lagt ner mycket tid vid och är väldigt talangfull. Nedan kommer det tas upp de myter som finns om graffiti och klotter, samt vad som är sant och inte. 

De vanligaste fyra myterna om klotter och graffiti är att klotter är en vanlig inkörsport till annan kriminell verksamhet och kriminella handlingar. Med andra ord är det många som anser att de personer som börjar klottra, främst på olagliga platser, ofta tänjer sin gräns på vilka olagligheter som är okej och inte. Denna gräns dras då allt längre och längre ut och blir mer och mer otydlig. Ytterligare en myt om klotter är att de väggar där det är legalt att måla graffiti gör att det blir mer respektive mindre klotter på andra ställen. Rent faktamässigt varierar detta givetvis från område till område. Ytterligare en myt om klotter är att tack vare klotter på casinon online så har klotter i samhället ökat (källa). De menar på att personer som spelar casinon online ser klotter och därmed blir inspirerade, samt att det uppmanar till att klotter är acceptabelt. Sista vanliga myten om klotter är att det går att förebygga. 

Vad är sanningen till dessa myter?

Jo, angående den första myten visar statistiken att risken för att en person som blivit fälld för klotterbrott sedan skulle begå ett annat brott är låg. Det finns alltså ingenting som tyder på att en person som fälls för att ha klottrat på olaglig plats sedan kommer fortsätta i det kriminella spåret. Statistiken visar på att fyra av fem personer som blir dömda för klotter inte uppkommer i brottsstatistiken igen. I Sverige är straffet för klotter oftast böter och sedan en prick i registret. Denna prick kan ses av arbetsgivare, socialstyrelsen och andra myndigheter, men försvinner efter 3 år. Det kan i värsta fall leda till fyra års fängelse med det är endast om klottret anses som grovt. Det brukar vanligtvis vara ett år om det rör sig om fängelse. Exempel på grova graffiti brott är att rita ett tåg. Är man över 15 år kan man riskera att vara betalningsskyldig resten av sitt liv. En jämförelse till denna statistik som är värd att nämna är att 55% av de personer som döms för en bilstöld kommer begå ett till brott efter domen. Den andra myten om att graffiti minskar respektive ökar på grund av att det finns legala väggar för graffiti har sin sanning i att det inte finns någon som helst statistik eller undersökning som visar på att legala väggar ökar eller minskar klotterbrott. Det finns ingen som helst koppling och antalet legala graffitiväggar varierar dessutom från stad till stad. Antalet illegala klotter i samma stad jämfört med antal legala klotterväggar har inget samband. Angående den tredje myten om att casinon online och deras spel skulle uppmana personer att klottra själv har inte heller något samband. Anledningen varför denna myt kan ha uppkommit är för att dessa två intressen att spraya graffiti och spela online casinon kan beröra samma målgrupp, men det har ingen koppling med att det ena leder till det andra och vise versa. Till sist men inte minst har vi myten om att klotter går att förebygga är också falsk. Ett flertal städer som har genomgått väldigt restriktiva åtgärdsprogram just mot klotter, bland annat Stockholm och Göteborg, har både fått in fler antal anmälningar om klotter samt fått sina kostnader om klottersanering ökade efter detta åtgärdsprogram. Med andra ord finns det inte stora möjligheter att förebygga klotter. Det är också olika mycket från stad till stad eftersom alla städer har olika kultur. Vissa städer har sin charm just av allt klotter medan vissa inte har alls mycket klotter på grund av att invånarna inte är i den målgruppen. 

Fakta om klotter och graffiti

I Göteborg fördes statistik om kostnaderna för saneringen av klotter från åren 2003 till 2008. År 2003 var det som lägst med 12 504 000 svenska kronor. Året efter, 2004, lade staden ner 14,5 miljoner svenska kronor. 2005 var det 14 972 000 svenska kronor. Året efter sjönk det med några hundra då 2006 kostnader låg på 14 154 000 svenska kronor. År 2007 var det 16,2 miljoner kronor och 2008 slog det i taket med 18 254 000 svenska kronor. Under dessa år låg antal anmälningar om klotter mellan 1 700 stycken till 4 000 stycken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *