Graffiti i Sverige

Graffitikulturen i Sverige

Graffitin tagit steget in i konstgalleriorna

Graffitin är en konstform som du numera kan hitta på ansedda konstgallerior runt om i världen och då även i Sverige. Detta samtidigt som människor anser att det är vandalism och klotter i samhället. Du som bor i storstäderna i vårt land har säkert stött på olika graffitimålningar runt om i staden. Oftast hittas dessa målningar på övergivna byggnader, viadukter och liknade där målarna kan stå i fred för att skapa sina konstverk. Allt för att de vill föra fram ett budskap, men naturligtvis är sedan upp till betraktaren att avgöra om det är ett konstverk eller klotter.

När kom graffitikulturen?

Graffitikulturen kom till Sverige år 1984 i samband med att filmen Style Wars Men kom ut på biograferna. Det du bör veta att klotter som faktiskt är en del själva graffitikulturen har alltid funnits i städerna. Ta punkarna till exempel skrev sina politiska budskap på husväggarna långt innan graffitimålarna tog över väggarna i städerna. Graffitin hör ihop med hiphop som en av de fyra grundpelarna – MC (rapp), breakdance, DJ (scratching) och graffiti. De som började med att måla graffiti var oftast hiphopare, men så är det inte alls nu för tiden. Alla grundpelarna ser annorlunda ut i dagsläget.

Graffitins historia

Det är egentligen en självklarhet att graffitin har förändrats sedan 1980-talet, precis som med allt annat som får nya uttryck. Att skapa graffiti omfattar vissa oskrivna regler, som till exempel att bajta eller att måla över en målning med färg med en silver är inte okej alls. Från början målades i graffiti för att tjäna pengar och ansågs heller inte som konst. Att måla graffiti gick egentligen ut på att markera sitt revir och få så stora områden som möjligt i staden. Numera följs inte dessa oskrivna regler och nu försöker istället gallerister tjäna pengar genom att exploatera graffitikulturen.

Trenderna inom graffitin

Graffitikulturen är egentligen inte någon homogen grupp och har ingen egen gemensam organisation som ser till att föra målarnas talan. Nackdelen är att folk som inte vet vad graffitikulturen står för och polisen drar alla graffitimålare över en kam. Det är nämligen så att alla är välkomna i gruppen oavsett vart du kommer från, vilken sexuell läggning och religion du har, samt vad du har för social-ekonomisk bakgrund. Alla är lika välkomna att få uttrycka sig och blir accepterad för den du är. Trenden går att gatukonsten och muralmålningar blir allt vanligare. Detta beror på att fastighetsägare beställer graffitiverk och det finns lagliga platser att måla på.

Framtiden för graffitin

Att uttrycka sig med graffiti är en konstform och den kommer förmodligen aldrig dö ut. Däremot kommer den förändra i sitt uttryck med tanke på att folkets förståelse för graffitikulturen inte kommer att vara den samma i framtiden. Det gäller även de som börjar måla graffiti idag. Med tanken på att intresset för bokstäver kommer minskas, motiven förmodas skiljas åt. Detta samtidigt som folks uppfattning om graffiti förändras och får bättre förståelse vad konstformen är för något. Risken är stor att graffitins hela historia faller i glömska och graffitimålningar blir tavlor som kommer hittas på gallerier och vanliga varuhus, så trendiga människor kan köpa konstverken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *