Graffiti i Sverige

Adams

Vem är Adams?

Pseudonymen Adams är en gatukonstnär och graffitimålare som är uppvuxen i Stockholm. Adams är huvudsakligen verksam i Stockholm men hans konst finns även representerad runt om i Europa i städer såsom Köpenhamn, Berlin och Åbo. Adams är kanske en av Sveriges mest kända gatukonstnärer och graffitimålare och hans konst syftar till att beylsa frågor om det offentliga rummet och specifikt frågor kring tillgänglighet samt synlighet i dagens samhälle. I publikationen Holes, Huts and Hidings från 2006 beskriver och belyser konstkritikern Peter Cornell i en essä Adams betydelse för samtidskonsten och hans plats inom den moderna konsthistorien.

Adams är en stor influens för den moderna konstscenen

Adams har inte bara haft en stor påverkan på konstens historia, utan även idag är han en stor influens på hur vår nutida konst ser ut och framställs. Om du mot förmodan läst Peter Cornells publikation är du kanske väl bekant med Adams arbete “Arkitek”. I projektet “Arkitek” lyfter Adams rum som vanligtvis är stängda för allmänheten men som publiken kan låna. Rummen anses vara som ett bibliotek för utlåning av olika utrymmen. Adams konst framställs ofta genom spraymålningar på offentliga platser och likt annan gatukonst är konsten ofta uppförd utan tillstånd, vilket gör den illegal.

Duon GuiltyGuilty hänför med humor och nyfikenhet

Tillsammans med konstnärskollegan och tillika gatukonstnären Akay utgör de duon GuiltyGuilty. De har till skillnad från andra svenska konstnärer lång erfarenhet. Med sina humoristiska och uppseendeväckande löpsedlar har de under ett decennium hänfört den svenska gatukonstscenen. Duons konst handlar om att förvränga och manipulera kvällstidningarnas löpsedlar med humoristiska budskap. Konsten grundar sig i löpsedlarnas makt och påverkan inom offentligheten. Med sin konst vill duon väcka nyfikenhet och medvetenhet hos den som iakttar för att således lyfta humor som ett starkt vapen. Deras löpsedlar har ställts ut både på Kulturhuset i Stockholm och hos Skissernas Museum i Lund.

Projektet spår 12

I samband med byggarbeten och renovering under spår 12 på Hovdebanegården i Köpenhamn 2008 hittades en fullt beboelig lägenhet. Fyndet blev snabbt en sensation och uppmärksammades i dansk tv. Lägenheten, uppförd i hjärtat av Köpenhamn, uppfördes som ett konstprojekt mellan Adams och den danske gatukonstnären Itso. Projektet syftar till att belysa man kan skapa något utan ingenting. Adams talar även i ett klipp från Inside Out som går att finna på YouTube om att visa på möjligheterna att bygga ett hem mitt i centrala Köpenhamn och det som ett politiskt budskap, eller slag i ansiktet, mot staten.

Från nolltolerans till accepterad konst

I Sverige har det långe rått nolltollerant mot graffiti och annan offentlig konst som är uppförd utan tillstånd. Perspektivet har dock under de senaste årtiondena förändrats i och med att internationellt hyllade gatukonstnärer såsom Banksy och Shepard Fairey fått ta plats i det offentliga rummet. Gatukonsten och graffitin har blivit en viktig del i det demokratiska samhället och möjligheten att uttrycka politiska protester eller poetiska reflektioner menar Magdalena Malm, Direktör på Statens Konstråd, har blivit av stor social betydelse. Adams konst är således endast en del av den viktiga utveckling som gatukonstnärscenen har fått se världen över.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *