Översikt av graffiti

Graffiti, street art och design i Sverige

Graffiti är någonting som både hatas och älskas, det beror helt på vem du frågar. Vi är intresserade av graffiti och street art och har därför valt att skapa den här hemsidan, så att vi kan dela med oss om allt vi kan och lär oss på vägen.

Graffiti och klotter är långt ifrån samma sak, graffiti är konstnärligt medan klotter inte har någonting med konst alls att göra. Dock menar kritiker fortfarande att graffiti inte alls är konst utan att det är just klotter. Det har därav uppförts speciella graffitiväggar på olika platser i landet.

Lagliga graffitiväggar i Sverige

Sverige har på en hel del platser i landet så kallade lagliga graffitiväggar där graffitimålare kan uppföra sina verk helt lagligt. Dock finns det en del regler, som även kan skilja sig åt mellan de olika lagliga väggarna. På graffitifrämjandet.se kan du läsa mer om alla de lagliga graffitiväggarna som finns i Sverige.

I Stockholm finns det till exempel sju platser där du kan måla graffiti lagligt, bland annat vid Ungdomens Hus, Skanstull och Nydalsparken. I Malmö finns det två platser där du som graffitimålare kan utföra din konst, i Göteborg finns det tre platser och i Umeå finns det en laglig graffitivägg.

Exempel på gatukonstnärer och graffitimålare

En gatukonstnär tillika graffitimålare som du kanske har hört talas om tidigare är Adams, vilket är en pseudonym. Gatukonst är i princip alltid illegal och brukar beskrivas som en utsmyckning av det offentliga. Adams har bland annat byggt illegala hus i Berlin, fast han är ursprungligen från Stockholm.

En känd graffitimålare är Carolina Falkholt, som även går under pseudonymen Blue. Hon bor i Göteborg och hon har varit en av Sveriges mest internationella graffitimålare runt millenniumskiftet. Carolina har haft utställningar på konstmuseum och hon har en hel del offentliga verk i bland annat Ystad, Halmstad och Alingsås.

Graffitifrämjandet.se

På vår hemsida kan du förutom att läsa om olika konstnärer och lagliga graffitiväggar även läsa om Graffitifrämjandet.se. Graffitifrämjandet arbetar för öppna väggar, håller i evenemang och för dialoger med makthavare och myndigheter. De älskar helt enkelt graffiti och vill höja konstartens status i Sverige, bland annat genom att sprida kunskap.

I Sverige är kunskapen om graffiti och gatukonst inte stor och det vill Graffitifrämjandet ändra på. Föreningen har funnits sedan 2011 då det i Stockholm rådde nolltolerans mot gatukonst och graffiti. De vill vara en enad röst för graffitikulturen helt enkelt. Du kan läsa mer om dem i vår välskrivna artikel här på sajten.

Varför skapade vi vår hemsida?

Vi har skapat den här sajten för att sprida kunskap om graffiti och liknande konstformer bland människor i Sverige. Det är en konstart som hade kunnat uppskattas mer än vad den gör, vilket även är en del av vårt mål. Vi hoppas att graffitin ska bli mer allmänt accepterad helt enkelt.

Sammanfattning

Du har hittat till vår hemsida om graffiti, gatukonst och design, här kan du lära dig mycket om både graffiti, gatukonst och liknande konstformer. Vi är mycket glada över att du har hittat hit och vi tror att du kommer att få ut mycket av att läsa hos oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *